Đặt phòng

(*) Bắt buộc nhập
Họ và tên: *
Điện thoại: *
Email: *
Địa chỉ:
Loại phòng: * Số lượng
Người lớn: * Trẻ em
Ngày nhận phòng: * Ngày trả phòng: *
Yêu cầu khác

© 2013 Nhà hàng tiệc cưới Trúc Xanh.
Địa chỉ: 8 Nguyễn Phúc Nguyên, TP Huế.
Điện thoại: +84 234.3510 999 ; Mobile: 0918 824 408 - 0913 479 009