Liên hệ

Khách sạn - Nhà hàng tiệc cưới Trúc Xanh

Địa chỉ: 8 Nguyễn Phúc Nguyên, TP Huế. 
Điện thoại: +84 234 3510 999
Mobile: 0913 479 009; 0918 824 408
Email:  greenbamboohue@gmail.com 


Khách sạn Tre Xanh :  www.greenbamboohotel.com.vn
Địa chỉ: 61 Hùng Vương, TP Huế. 
Điện thoại+84.234.3827777 ; +84.234.3828888  - Fax: +84.234.3828345


 

( * ) Bắt buộc nhập
Người gửi: *
Email:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Tiêu đề: *
Nội dung: *
 
 

© 2013 Nhà hàng tiệc cưới Trúc Xanh.
Địa chỉ: 8 Nguyễn Phúc Nguyên, TP Huế.
Điện thoại: +84 234.3510 999 ; Mobile: 0918 824 408 - 0913 479 009